ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Nice Social Bookmark

Facebook TwitterLinkedin

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (12-16 ετών)

 Αυτές οι τάξεις είναι δομημένες στο πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και του αυτοελέγχου του μαθητή, ενώ παράλληλα μαθαίνει μια αυθεντική Πολεμική Τέχνη. Το επίκεντρο είναι η εκμάθηση και η ανάπτυξη της σωστής τεχνικής πτυχής της πολεμικής μας τέχνης - εκμάθηση και τελειοποίηση των διαφόρων τύπων λακτισμάτων, μπλοκ, τεχνικές χεριών. Ασκήσεις εδάφους, εναέριες τεχνικές, Θραύσεις, TUL (ασκήσεις με φανταστικούς αντιπάλους), sparring  που είναι η αθλητική πλευρά της πολεμικής μας τέχνης και η ημι-επαφή με πραγματικό αντίπαλο, αυτοάμυνα και την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς - διοργανώσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βασίζεται στο Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών και στον ανάλογο χρόνο οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τη Διεθνώς Αναγνωρισμένη Μαύρη Ζώνη!